• Neuscorrectiespecialist neuzen header

TYPEN NEUSCORRECTIES

Grote en kleine correcties

Neusverkleining

Onder neusverkleining worden verschillende ingrepen verstaan. Een neus kan te lang zijn (van voorhoofd naar neustip), een neusrug kan te hoog zijn en een bobbel vertonen (zie figuren Bobbel voor en na), een neusrug kan te breed zijn, of een tip kan te breed zijn…. waardoor je het gevoel hebt dat de neus niet in het aangezicht of bij je profiel past.

Daarom is een computersimulatie belangrijk om jouw wens, en de daarbij horende chirurgische techniek goed af te stemmen.

Meestal zal voor een neusverkleining ook een deel van de benige neusrug moeten worden weggehaald, wat neerkomt op het gecontroleerd breken van de neusbotjes. Daarom is hier narcose voor nodig. Het herstel geschiedt dan ook iets langzamer dan bij een kleine neuscorrectie. Meestal 2-3 dagen tampons, 10 dagen gipskapje en geen inspanningen, na 4 weken pas sporten, en na 6 weken zijn contactsporten toegestaan.

Interesse in een neusverkleining?

Scheve neus rechtzetten

Als een scheve neus door de benige neusbotjes wordt veroorzaakt dan krijgen we die niet recht gezet zonder de botjes opnieuw te breken (zie figuren Scheve neus voor en na). Daar is algehele narcose voor nodig en geldt dezelfde nazorg als voor een neusverkleining.

Bij een scheve neus kan ook het inwendige gedeelte, of het neustussenschot scheef staan. Dat kan aanleiding geven tot neusverstopping aan één of aan beide zijden. Daar moet dan ook een tussenschotscorrectie aan te pas komen.

Interesse in neus rechtzetten?

Neustipcorrectie

Een neustip kan smaller worden gemaakt door de kraakbeentjes die onder de huid gelegen zijn (en dienen om de neusgaten bij inademing open te houden) naar elkaar toe te hechten.

Daarvoor wordt een sneetje gemaakt onderaan de neus halverwege beide neusgaten. Deze ingreep kan goed onder plaatselijke verdoving. De hechtingen in de huid zijn oplosbaar. Het is verstandig een aantal dagen rust in acht te nemen, en na 2 weken mag je de inspanningen uitbreiden. Na 4 weken mag er gesport worden.

Interesse in een neustipcorrectie?
Neustipcorrectie door de Neuscorrectiespecialist.

Neusvleugelcorrectie

Als de basis van de neus versmald moet worden, dan kan dat zonder sneetjes, maar met kleine insteekopeningen. Een blijvende hechting wordt dan tussen beide neusvleugels via de boven lip gelegd om zo de neusvleugels meer naar elkaar toe te hechten.

Wanneer ook het neusgat moet worden verkleind, of de contour van de buitenzijde van de neusvleugel, dan moet er een deel huid worden weggesneden (figuur Neusvleugel litteken).

Dat gaat altijd met een littekentje gepaard dat in de groeve ligt tussen neusvleugel en bovenlip (figuur Neusvleugel versmalling rechts). De eerste maanden is zo’n litteken altijd rood, waarbij de kleur geleidelijk aan minder opvallend wordt.

Interesse in een neusvleugelcorrectie?

Wij zijn aangesloten bij:

The European Academy of Facial Plastic Surgery logo
KNO logo
Sir Charles Society logo
The European Academy of Facial Plastic Surgery logo
KNO logo
Sir Charles Society logo
The European Academy of Facial Plastic Surgery logo
KNO logo
Sir Charles Society logo