Een neuscorrectie in Turkije?

Het kan aantrekkelijk klinken, een neuscorrectie in Turkije, voor de helft van de
prijs in Nederland. Let echter wel goed op waar en bij wie je een ingreep laat uitvoeren. Wij
zien maar al te vaak de ellende terug, die moeilijk is op te lossen, afgezien van de kosten die
een mislukte operatie allemaal met zich meebrengt.
Natuurlijk zijn er goede medische centra in het buitenland en bestaat er soms veel ervaring
met een bepaalde ingreep. Besluit je tot een cosmetische ingreep, dan start je echter een
heel traject van intake tot nazorg, dat niet beperkt blijft tot de operatie alleen. De ingreep is
wellicht wel het belangrijkste aspect van de keten, maar alles staat of valt met het
eindresultaat en dat wordt door het geheel bepaald. Laten we de verschillende aspecten van
het traject hieronder eens langslopen en bekijken wat er nodig is om tot een optimaal
resultaat te komen.

Intake

Het is belangrijk dat je je wensen goed kenbaar maakt. Een chirurg met ervaring in de
structuren van de neus (tussenschot, neusbot, kraakbeentjes, neusschelpen, neusklep. ….)
kan je daarbij helpen. Hij kan je wijzen op de mogelijkheden en onmogelijkheden van
bepaalde veranderingen. Wanneer de vorm wordt gewijzigd kan dit immers een effect
hebben op de functie van de neus. Er dienen foto’s te worden gemaakt, en het liefst zal de
arts laten zien hoe wijzigingen bij jou uitpakken. Daarbij wordt vaak gebruik gemaakt van
simulatie-software. Neem nooit overhaaste besluiten en laat het gesprek
bezinken. Ongetwijfeld rijzen er nadien nog vragen. Je moet de gelegenheid hebben die
nogmaals te kunnen stellen.
Als je je in Turkije laat opereren is er vaak onvoldoende reflectietijd tussen intake
(als die al plaatsvindt) en de ingreep. Je wil toch geen standaard neus die door de kliniek
steevast wordt aangeboden en uitgevoerd. Al te vaak horen wij: ik ontwaakte uit narcose en
de dokter had dit of dat gedaan zonder met mij te bespreken!!!

Centrum

Omdat in Nederland alle zorginstellingen en Zelfstandige BehandelCentra aan strenge eisen
moeten voldoen krijg je doorgaans kwaliteit voor je geld. Zo kijkt de Inspectie voor
GezondheidsZorg (IGZ) mee, en vormen zij een eerste garantie voor Kwaliteit en Veiligheid. Het
hele proces wordt hiermee gewaarborgd, van het instrumentarium tot kwaliteit van de
luchtbehandeling in de operatiekamer. Als je narcose nodig hebt (wat meestal het geval is bij een
neuscorrectie), dan is het belangrijk dat ook de anesthesisten veilig werken en jouw algehele
gezondheid laten meewegen. Een team dat op elkaar is ingespeeld, van receptioniste tot
gastvrouw, van chirurg tot operatieassistent, voor allen geldt dat korte lijnen een veilige en
geslaagde ingreep garanderen. Dit zijn allemaal aspecten waar je moeilijk zicht op krijgt in
het buitenland.

Chirurg

In Nederland is altijd wel informatie over een dokter te vinden. Alle artsen zijn geregistreerd
in het BIGregister (Beroepen Individuele Gezondheidszorg) en er bestaan fora waarop
dokters besproken en beoordeeld worden (www.zorgkaartnederland.nl). Je wordt in
Nederland bijna altijd geopereerd door de arts die ook de intake heeft gedaan. Is dat niet

het geval dan zou ik me alleszins zorgen maken. Je kan aan de hand van social media of
gewoon door te vragen altijd wel een indruk krijgen of een chirurg veel ervaring heeft met
een bepaalde ingreep. Deze relevante informatie is moeilijker in een vreemd land te
verkrijgen.

Nazorg

Dit is waar de schoen vaak wringt bij een neuscorrectie in Turkije. Een operatie houdt
namelijk niet op wanneer de laatste hechting is gezet. We hebben te maken met een
genezingsproces dat soms nog medische zorg nodig heeft. Denk daarbij aan eventuele
tampons, gipskapje, hechtingen die al dan niet moeten worden verwijderd. Er kan de eerste
10-14 dagen een infectie optreden, zwelling, of nabloeding. Of soms wil je gewoon
gerustgesteld worden. Dan is het fijn als je de arts die je geopereerd heeft snel kan spreken,
en al helemaal in een taal waarin je je goed kan uitdrukken. Dit geldt voor de onmiddellijke
postoperatieve periode die dus snel 2 weken aanhoudt. Verblijf je echter wel zo lang in het
land waar de ingreep heeft plaatsgevonden? Maar ook in de maanden volgend op de
operatie moet je gecontroleerd worden. Na 3-6 maanden heb je pas een resultaat waar we
een uitspraak over kunnen doen. Soms heb je een kleine nacorrectie nodig onder plaatselijke
verdoving, of een touch-up met filler of een injectie tegen de zwelling. Meestal is dat slechts in minder dan 5% van de
gevallen nodig, maar dat betekent toch dat 1 op de 20 patiënten nog een keer terug moet. Lastig
als je daarvoor weer helemaal naar Turkije moet reizen, en al helemaal als dit niet in de
prijs inbegrepen zit (zoals bij de Neuscorrectiespecialist altijd wel het geval is).

Klachten en complicaties bij Neuscorrectie in Turkije?

Hopelijk komt het niet voor, maar het zou naïef zijn te denken dat alles altijd goed gaat. Ik
zou me zeker niet laten behandelen door een centrum dat beweert nul complicaties te
hebben. Ervan uitgaande dat ze zelden voorkomen, maar in geval van, dan is het extreem
belangrijk te weten hoe men daarmee omgaat. Beschikt men over een ziekenhuis op de
achtergrond waar acute situaties kunnen worden opgevangen? Hoe gaat men met
onverhoopte klachten om? Bestaat er een klachtencommissie, of een klachtenfunctionaris?
Dit zou in principe duidelijk moeten blijken op een website van een bepaalde kliniek of
organisatie. Worden er kosten in rekening gebracht wanneer men een vervolg-ingreep nodig
heeft? Allemaal zaken die je best van tevoren in kaart brengt, en gerust mag vragen.

Conclusie

Een neuscorrectie in Turkije kan, maar kijk goed uit. Als je er bijvoorbeeld vaker en langer
bent dan heb je de tijd om research naar een goede chirurg en kliniek te doen, en kan je
eventueel wat langer blijven (of vaker terugkomen) voor de nacontrole. Als je alles bij elkaar
optelt, en ervan uitgaat dat een ervaren Turkse chirurg ook een hogere prijs zal hanteren,
dan is het zeer de vraag of je omwille van het geld een ingreep aldaar moet laten uitvoeren.
Niet elke neuscorrectie is dezelfde, en alle patiënten verschillen. Dus zomaar beweren dat
een neuscorrectie goedkoper is in Turkije is een te grote veralgemening.

Q&A Neuscorrecties in Turkije

Is een neuscorrectie in Turkije altijd goedkoper?

Hiervoor geldt hetzelfde als voor veel producten uit lage-loonlanden. If it is too good to be
true, dan is dat vaak ook zo! Men hanteert daar niet altijd dezelfde kwaliteitseisen, met
name op niveau van hygiëne en nazorg. Er is evenmin zicht op de salarissen van de
medewerkers. Natuurlijk zijn goede chirurgen in Turkije te vinden, maar wellicht vragen die
ook reeds vergelijkbare honoraria als bij ons in Nederland. Wanneer men via een
tussenpersoon of organisatie een all-in-reis-plus-operatie laat uitvoeren, dan moeten die als
derden er ook iets aan verdienen, hetgeen ook de prijs opdrijft. Tel daarbij op de eventuele
kosten van behandeling van complicaties, dan kan goedkoop zeer wel in duurkoop
veranderen.

Waar kan ik in Turkije terecht voor een goede neuscorrectie?

Chirurgisch gezien kan een neuscorrectie in Turkije goed worden uitgevoerd. De technische
handeling staat of valt met de ervaring van de chirurg, en dat geldt overal in de wereld. Hoe
kom je dan te weten of een chirurg voldoende ervaring heeft? Je kan bijvoorbeeld vragen
hoe vaak een chirurg een bepaalde ingreep uitvoert. Dat is voor een leek moeilijk na te gaan,
maar als iemand een uitgebreid portfolio met voor- en na-fotos kan laten zien, bijvoorbeeld
op website of social media, dan mag je ervan uitgaan dat hij een goed aantal patiënten
opereert (niet iedereen verleent daarenboven toestemming tot het publiceren van zijn of
haar foto’s). Je kan ook vragen, of zelf op internet zoeken, of een chirurg (internationale)
voordrachten of cursussen geeft. Dat zijn doorgaans de artsen met veel ervaring, want zij
moeten behoorlijk wat data hebben om hun collega’s hierover te kunnen vertellen. Artsen die artikelen publiceren in vaktijdschriften met daarin hun technieken en resultaten zijn ook meestal diegenen die de ingreep vaak uitvoeren.

KNO-arts of Plastisch chirurg?

Ook hier geldt weer dat ervaring de chirurg maakt. KNO-artsen zijn ook heel vertrouwd met
de functie van de neus, en zullen niet snel veranderingen aanbrengen die de functie van de
neus belemmeren. Superspecialisten zijn doorgaans meer ervaren dan generalisten (je kan
wel goed zijn in balsporten, maar geen kampioen zijn in tennis, golf, én voetbal tegelijk). Bij
de neus geldt namelijk hetzelfde adagium als bij veel evolutionaire ontwikkelingen: Form
ever follows function. Verander je cosmetisch de vorm, dan moet je rekening houden met
aanpassingen in de functie.

Neuscorrectie bij Neuscorrectiespecialist

Neuscorrectiespecialist is dé specialist voor zowel cosmetische als functionele neusoperaties. Alle operaties worden uitgevoerd door dokter Koen Ingels en dokter Niels van Heerbeek. Samen hebben zij meer dan vijftig jaar ervaring met het wekelijks doen van neuscorrecties en zij horen dan ook bij de beste neuschirurgen die momenteel in Nederland werkzaam zijn.

Benieuwd naar hoe een Neuscorrectie behandeling bij Neuscorrectiespecialist verloopt? Bekijk hier alle stappen van het behandelingstraject of neem contact op.