Neus en functie

Hoewel wij een overwegend esthetische neuscorrectiespecialist zijn, kunnen veranderingen aan de vorm van de neus ook wel eens de functie verbeteren. De functie van de neus bestaat (uiteraard) uit
het reukvermogen en de ademhaling. Tijdens het inademen door de neus wordt de lucht bevochtigd
en verwarmd zodat er een optimale zuurstofopname in de longen kan plaatsvinden. Omdat het
architecturale adagium “form ever follows function” ook enigszins voor de neus geldt, bespreken we
hieronder de 2 belangrijkste functies ervan.

Ademhaling

Het neustussenschot kan beschouwd worden als een tentstok die de neus rechtop en in de middellijn
houdt. Het tussenschot of septum verdeelt de neus ook in 2 helften. Als het septum scheef staat
wordt dat ervaren als een neusverstopping aan die kant, of zelfs aan beide kanten. Soms kan een
afwijking aan het tussenschot alleen maar worden gecorrigeerd wanneer ook de tent (lees de
neusbotjes) wordt losgemaakt. Dat heet dan een septumcorrectie in combinatie met een
(uitwendige) neuscorrectie.

Reuk

Het reukorgaan bevindt zich in het dak van de neus in de zogenaamde reukspleet. Hier prikkelen de
reukmoleculen de receptoren van de reukzenuwtjes, waarna signalen via de reukzenuw aan de
hersenen worden doorgegeven. Een vormafwijking van de neus zal niet snel een verminderde reuk
veroorzaken. We moeten eerder denken aan neuspoliepen of bijholtenontstekingen als boosdoeners
voor veranderde reuk. Als je dus minder (of slecht) ruikt, dan heeft een bezoek aan de
Neuscorrectiespecialist niet zoveel zin. Je kan dan beter een expert op het gebied van sinussen
(bijholten) raadplegen.

Samenvattend

Wanneer er sprake is van een ernstige septumafwijking, en de huisarts maakt hiervoor een verwijzing
gericht aan de Neuscorrectiespecialist, dan kan soms een (klein) deel van een neuscorrectie worden
vergoed door de Verzekeraar. Voor de vormcorrectie betaal je altijd zelf een eigen bijdrage. Als je
enkel een septumcorrectie nodig hebt dan kan je helaas niet bij ons terecht, doch kan je je beter tot
een algemeen ziekenhuis wenden.

Afgelopen week vond de 23e Around the Nose Cursus plaats in Nijmegen, onder begeleiding van de Neuscorrectiespecialist. Op deze International Course on Reconstructive and Aesthetic Surgery of the Nose and Face, komen vele internationale deelnemers af. Deze collega’s medisch specialisten komen van ons de fijne kneepjes leren over neuscorrecties en ooglidcorrecties. Ook wordt er aandacht besteed aan alle mogelijke reconstructieve technieken in het aangezicht, zoals het sluiten van defecten na verwijderen van huidtumoren of het verhelpen van aangezichtsverlammingen. Elk jaar is daarom een internationale faculty van topchirurgen te gast in het RadboudUMC die 32 deelnemers van over de hele wereld gedurende 3 dagen een training geven.

Wij, als chirurgen van Neuscorrectiespecialist en Eyelift.nl, zijn trots dat wij dit ieder jaar opnieuw mogen organiseren, en dat men vertrouwen in onze technische en didactische gaven stelt.

Dit jaar hadden we als Guest of Honour de bekende neuschirurg Miguel Gonçalves Ferreira uit Porto, die op donderdag 1 juni de “Around the Nose lezing” gaf met als titel:  “Preservation rhinoplasty – where are we know? Lessons I’ve learned” 

Wil je hierover meer weten, of op de hoogte blijven van onze komende initiatieven, kijk op:

www.aroundthenose.com

www.neuscorrectiespecialist.nl

Wat is Preservation Rhinoplasty?

Sinds een aantal jaren is vooral in het buitenland een techniek voor neuscorrecties in opkomst, onder de naam “Preservation”. Hierbij wordt zogezegd “spaarzaam” te werk gegaan, en dat klinkt altijd goed want voorzichtig. Zoals met elke “nieuwe” benadering kleven er voor- en nadelen aan deze werkwijze. De manier op zich is overigens niet nieuw, maar men heeft een aantal chirurgische handelingen onder de naam Preservation geschaard. De revival is vooral te danken aan een aan populariteit winnend instrument om het bot van de neus te modelleren: de Piëzo-zaag.

Uitwendige of inwendige benadering

In de afgelopen tientallen jaren werd neuschirurgie vooral via een uitwendige benadering uitgevoerd. Met deze benadering wordt er onderaan de neus, in het middenstukje (of columella), een klein sneetje werd gemaakt. Langs die weg kon de huid worden losgemaakt van de kraakbeentjes van de neustip, en verder worden opengeklapt over de neusrug heen. Deze techniek heeft als grote voordeel dat alle structuren die veranderd moeten worden goed zichtbaar zijn. Bij een endonasale benadering zie je buiten de neus geen sneetjes (dus ook niet aan de onderzijde) omdat die allemaal aan de binnenkant van de neus liggen. De huid moet echter evengoed worden losgemaakt van de onderliggende kraakbeentjes en botjes om die te kunnen aanpassen en veranderen. Daarbij is de zichtbaarheid voor de chirurg duidelijk beperkter.

Preservation

Zoals de naam uitdrukt kan men “spaarzaam” zijn op verschillende niveaus, van neusrug tot huid. Nieuw is dat echter niet, want we staan op de schouders van gerenommeerde chirurgen ten tijde van WOI. Door het grote aantal oorlogsslachtoffers nam de Plastische chirurgie toen een grote vlucht, en experimenteerde men reeds met Preservation-technieken. 

Preservation dorsum

Preservation dorsum, of neusrug: wanneer men nu over Preservation techniek praat, dan bedoelt men vooral de preservatie, het intact laten van de neusrug. Men kan in geval van een benig-kraakbenige bobbel, de neusrug op 2 manieren verlagen (de bobbel of hump verwijderen). Enerzijds kan men met beiteltjes het bot en kraakbeen verwijderen door weg te tikken. Dat geeft echter benige scherpe opstaande randen (ook wel Open Roof genoemd omdat het slijmvlies eronder onbeschermd is) die door het breken van de neusbotjes weer naar elkaar toe moeten gedrukt worden (sluiten van de open roof). Het neusdorsum moet dus opnieuw worden gereconstrueerd. Anderzijds kan men wiggetjes bot aan de basis van de neus verwijderen, waarbij de verder onaangeroerde neusrug (vandaar de term preservation) naar beneden kan worden geduwd. Hiervoor zal ook het tussenschot lager moeten worden gemaakt omdat de neusrug anders zou terugveren.

Omdat bij Dorsal Preservation de onaangetaste neusrug naar beneden wordt gedrukt, is deze techniek niet voor elke patiënt geschikt. Een te brede neusrug bijvoorbeeld zal niet kunnen worden gecorrigeerd met de “push down” of “let down” techniek.

Preservation huid (endonasaal)

Wanneer in de zichtbare huid van de neus geen sneetjes komen (de endonasale benadering) dan wordt deze gespaard en kan dat ook Preservatie worden genoemd.

Preservation neustip

Bij een inwendige benadering blijft de stevigheid van de neustip meer intakt. We spreken ook wel over projectie van de neustip en daarmee wordt bedoeld: de afstand tussen neustip en het vlak van het aangezicht. Soms steekt de tip van de neus te ver uit (teveel projectie) en is het juist de bedoeling van de chirurgie om de neustip te laten zakken.

Piëzo

Piëzo is een methode om met ultrasone trillingen (geluid dus) haarscherpe snedes in het bot te maken (amper botverlies) en met behoud van de weke delen. Hierbij wordt het slijmvlies onder het bot dus niet beschadigd. Hiermee ontstaan er duidelijk minder blauwe blekken en zwelling na de ingreep. Piëzo aanzetstukken zijn in verschillende vormen te krijgen, variërend van zaagjes in alle mogelijke hoeken, boortjes, raspjes, etc.

Neuscorrectiespecialist

Bij de Neuscorrectiespecialist, beschikken we (als 1 van de weinigen) over een Piëzo-apparaat. Vooral voor de neusrug zien wij hier mooie indicaties, zowel voor de klassieke als voor de preservation (dorsal spare) neusrugcorrectie. Wanneer ook de tip aanpassingen behoeft, hetgeen vaak het geval is om de tip in harmonie met de neusrug te brengen, heeft een uitwendige benadering tevens zijn meerwaarde bewezen. Wij menen dat wij de voordelen van beide technieken in een fraai concept hebben verenigd: het sparen van de neusrug door middel van Piëzo, en het modificeren van de neustip met de uitwendige benadering. Echter zullen wij per patiënt een inschatting maken welke combinatie van de vele verschillende technieken, die binnen de neuschirurgie inmiddels toegepast worden, het meest geschikt is. Immers, iedere neus is uniek voor ons.

Kijk voor onze resultaten op Instagram (Neuscorrectiespecialist)

of maak een vrijblijvende afspraak via www.neuscorrectiespecialist.nl (tel: 085 7604727)

dr. Koen Ingels en dr. Niels van Heerbeek

Het kan aantrekkelijk klinken, een neuscorrectie in Turkije, voor de helft van de
prijs in Nederland. Let echter wel goed op waar en bij wie je een ingreep laat uitvoeren. Wij
zien maar al te vaak de ellende terug, die moeilijk is op te lossen, afgezien van de kosten die
een mislukte operatie allemaal met zich meebrengt.
Natuurlijk zijn er goede medische centra in het buitenland en bestaat er soms veel ervaring
met een bepaalde ingreep. Besluit je tot een cosmetische ingreep, dan start je echter een
heel traject van intake tot nazorg, dat niet beperkt blijft tot de operatie alleen. De ingreep is
wellicht wel het belangrijkste aspect van de keten, maar alles staat of valt met het
eindresultaat en dat wordt door het geheel bepaald. Laten we de verschillende aspecten van
het traject hieronder eens langslopen en bekijken wat er nodig is om tot een optimaal
resultaat te komen.

Intake

Het is belangrijk dat je je wensen goed kenbaar maakt. Een chirurg met ervaring in de
structuren van de neus (tussenschot, neusbot, kraakbeentjes, neusschelpen, neusklep. ….)
kan je daarbij helpen. Hij kan je wijzen op de mogelijkheden en onmogelijkheden van
bepaalde veranderingen. Wanneer de vorm wordt gewijzigd kan dit immers een effect
hebben op de functie van de neus. Er dienen foto’s te worden gemaakt, en het liefst zal de
arts laten zien hoe wijzigingen bij jou uitpakken. Daarbij wordt vaak gebruik gemaakt van
simulatie-software. Neem nooit overhaaste besluiten en laat het gesprek
bezinken. Ongetwijfeld rijzen er nadien nog vragen. Je moet de gelegenheid hebben die
nogmaals te kunnen stellen.
Als je je in Turkije laat opereren is er vaak onvoldoende reflectietijd tussen intake
(als die al plaatsvindt) en de ingreep. Je wil toch geen standaard neus die door de kliniek
steevast wordt aangeboden en uitgevoerd. Al te vaak horen wij: ik ontwaakte uit narcose en
de dokter had dit of dat gedaan zonder met mij te bespreken!!!

Centrum

Omdat in Nederland alle zorginstellingen en Zelfstandige BehandelCentra aan strenge eisen
moeten voldoen krijg je doorgaans kwaliteit voor je geld. Zo kijkt de Inspectie voor
GezondheidsZorg (IGZ) mee, en vormen zij een eerste garantie voor Kwaliteit en Veiligheid. Het
hele proces wordt hiermee gewaarborgd, van het instrumentarium tot kwaliteit van de
luchtbehandeling in de operatiekamer. Als je narcose nodig hebt (wat meestal het geval is bij een
neuscorrectie), dan is het belangrijk dat ook de anesthesisten veilig werken en jouw algehele
gezondheid laten meewegen. Een team dat op elkaar is ingespeeld, van receptioniste tot
gastvrouw, van chirurg tot operatieassistent, voor allen geldt dat korte lijnen een veilige en
geslaagde ingreep garanderen. Dit zijn allemaal aspecten waar je moeilijk zicht op krijgt in
het buitenland.

Chirurg

In Nederland is altijd wel informatie over een dokter te vinden. Alle artsen zijn geregistreerd
in het BIGregister (Beroepen Individuele Gezondheidszorg) en er bestaan fora waarop
dokters besproken en beoordeeld worden (www.zorgkaartnederland.nl). Je wordt in
Nederland bijna altijd geopereerd door de arts die ook de intake heeft gedaan. Is dat niet

het geval dan zou ik me alleszins zorgen maken. Je kan aan de hand van social media of
gewoon door te vragen altijd wel een indruk krijgen of een chirurg veel ervaring heeft met
een bepaalde ingreep. Deze relevante informatie is moeilijker in een vreemd land te
verkrijgen.

Nazorg

Dit is waar de schoen vaak wringt bij een neuscorrectie in Turkije. Een operatie houdt
namelijk niet op wanneer de laatste hechting is gezet. We hebben te maken met een
genezingsproces dat soms nog medische zorg nodig heeft. Denk daarbij aan eventuele
tampons, gipskapje, hechtingen die al dan niet moeten worden verwijderd. Er kan de eerste
10-14 dagen een infectie optreden, zwelling, of nabloeding. Of soms wil je gewoon
gerustgesteld worden. Dan is het fijn als je de arts die je geopereerd heeft snel kan spreken,
en al helemaal in een taal waarin je je goed kan uitdrukken. Dit geldt voor de onmiddellijke
postoperatieve periode die dus snel 2 weken aanhoudt. Verblijf je echter wel zo lang in het
land waar de ingreep heeft plaatsgevonden? Maar ook in de maanden volgend op de
operatie moet je gecontroleerd worden. Na 3-6 maanden heb je pas een resultaat waar we
een uitspraak over kunnen doen. Soms heb je een kleine nacorrectie nodig onder plaatselijke
verdoving, of een touch-up met filler of een injectie tegen de zwelling. Meestal is dat slechts in minder dan 5% van de
gevallen nodig, maar dat betekent toch dat 1 op de 20 patiënten nog een keer terug moet. Lastig
als je daarvoor weer helemaal naar Turkije moet reizen, en al helemaal als dit niet in de
prijs inbegrepen zit (zoals bij de Neuscorrectiespecialist altijd wel het geval is).

Klachten en complicaties bij Neuscorrectie in Turkije?

Hopelijk komt het niet voor, maar het zou naïef zijn te denken dat alles altijd goed gaat. Ik
zou me zeker niet laten behandelen door een centrum dat beweert nul complicaties te
hebben. Ervan uitgaande dat ze zelden voorkomen, maar in geval van, dan is het extreem
belangrijk te weten hoe men daarmee omgaat. Beschikt men over een ziekenhuis op de
achtergrond waar acute situaties kunnen worden opgevangen? Hoe gaat men met
onverhoopte klachten om? Bestaat er een klachtencommissie, of een klachtenfunctionaris?
Dit zou in principe duidelijk moeten blijken op een website van een bepaalde kliniek of
organisatie. Worden er kosten in rekening gebracht wanneer men een vervolg-ingreep nodig
heeft? Allemaal zaken die je best van tevoren in kaart brengt, en gerust mag vragen.

Conclusie

Een neuscorrectie in Turkije kan, maar kijk goed uit. Als je er bijvoorbeeld vaker en langer
bent dan heb je de tijd om research naar een goede chirurg en kliniek te doen, en kan je
eventueel wat langer blijven (of vaker terugkomen) voor de nacontrole. Als je alles bij elkaar
optelt, en ervan uitgaat dat een ervaren Turkse chirurg ook een hogere prijs zal hanteren,
dan is het zeer de vraag of je omwille van het geld een ingreep aldaar moet laten uitvoeren.
Niet elke neuscorrectie is dezelfde, en alle patiënten verschillen. Dus zomaar beweren dat
een neuscorrectie goedkoper is in Turkije is een te grote veralgemening.

Q&A Neuscorrecties in Turkije

Is een neuscorrectie in Turkije altijd goedkoper?

Hiervoor geldt hetzelfde als voor veel producten uit lage-loonlanden. If it is too good to be
true, dan is dat vaak ook zo! Men hanteert daar niet altijd dezelfde kwaliteitseisen, met
name op niveau van hygiëne en nazorg. Er is evenmin zicht op de salarissen van de
medewerkers. Natuurlijk zijn goede chirurgen in Turkije te vinden, maar wellicht vragen die
ook reeds vergelijkbare honoraria als bij ons in Nederland. Wanneer men via een
tussenpersoon of organisatie een all-in-reis-plus-operatie laat uitvoeren, dan moeten die als
derden er ook iets aan verdienen, hetgeen ook de prijs opdrijft. Tel daarbij op de eventuele
kosten van behandeling van complicaties, dan kan goedkoop zeer wel in duurkoop
veranderen.

Waar kan ik in Turkije terecht voor een goede neuscorrectie?

Chirurgisch gezien kan een neuscorrectie in Turkije goed worden uitgevoerd. De technische
handeling staat of valt met de ervaring van de chirurg, en dat geldt overal in de wereld. Hoe
kom je dan te weten of een chirurg voldoende ervaring heeft? Je kan bijvoorbeeld vragen
hoe vaak een chirurg een bepaalde ingreep uitvoert. Dat is voor een leek moeilijk na te gaan,
maar als iemand een uitgebreid portfolio met voor- en na-fotos kan laten zien, bijvoorbeeld
op website of social media, dan mag je ervan uitgaan dat hij een goed aantal patiënten
opereert (niet iedereen verleent daarenboven toestemming tot het publiceren van zijn of
haar foto’s). Je kan ook vragen, of zelf op internet zoeken, of een chirurg (internationale)
voordrachten of cursussen geeft. Dat zijn doorgaans de artsen met veel ervaring, want zij
moeten behoorlijk wat data hebben om hun collega’s hierover te kunnen vertellen. Artsen die artikelen publiceren in vaktijdschriften met daarin hun technieken en resultaten zijn ook meestal diegenen die de ingreep vaak uitvoeren.

KNO-arts of Plastisch chirurg?

Ook hier geldt weer dat ervaring de chirurg maakt. KNO-artsen zijn ook heel vertrouwd met
de functie van de neus, en zullen niet snel veranderingen aanbrengen die de functie van de
neus belemmeren. Superspecialisten zijn doorgaans meer ervaren dan generalisten (je kan
wel goed zijn in balsporten, maar geen kampioen zijn in tennis, golf, én voetbal tegelijk). Bij
de neus geldt namelijk hetzelfde adagium als bij veel evolutionaire ontwikkelingen: Form
ever follows function. Verander je cosmetisch de vorm, dan moet je rekening houden met
aanpassingen in de functie.

Neuscorrectie bij Neuscorrectiespecialist

Neuscorrectiespecialist is dé specialist voor zowel cosmetische als functionele neusoperaties. Alle operaties worden uitgevoerd door dokter Koen Ingels en dokter Niels van Heerbeek. Samen hebben zij meer dan vijftig jaar ervaring met het wekelijks doen van neuscorrecties en zij horen dan ook bij de beste neuschirurgen die momenteel in Nederland werkzaam zijn.

Benieuwd naar hoe een Neuscorrectie behandeling bij Neuscorrectiespecialist verloopt? Bekijk hier alle stappen van het behandelingstraject of neem contact op.

close up of woman nose

Dr. Van Heerbeek heeft in het toonaangevende tijdschrift The Lancet de resultaten gepubliceerd van een groot onderzoek naar het effect van het rechtzetten van het neustussenschot. Hieruit blijkt dat de kwaliteit van leven na het rechtzetten van een scheef tussenschot significant verbetert. Het is voor het eerst dat dit effect onomstotelijk wordt vastgesteld.

surgeon hands touching woman face

Van 12 t/m 14 juni werd door dr Ingels en dr van Heerbeek de twintigste Around the Nose cursus georganiseerd. Deze internationale cursus wordt jaarlijks bezocht door collegae vanuit de hele wereld. Gedurende drie dagen krijgen zij theoretisch en praktisch onderwijs over verschillende aangezichtschirurgische ingrepen, zowel cosmetisch als reconstructief. Al jaren wordt deze cursus beoordeeld met ruim een negen. http://www.aroundthenose.com/

patient bij vrouwelijke arts

Cosmetische chirurgie wordt steeds populairder. Een goed operatieresultaat kan de kwaliteit van leven zeer positief beïnvloeden. Onder begeleiding van dr. Ingels en dr. Van Heerbeek onderzocht Jasmijn Herruer de tevredenheid bij patiënten na een cosmetische operatie. Op 16-1-2019 promoveerde zij aan de Radboud Universiteit op haar onderzoek getiteld: Psychological aspects and predictors of satisfaction in facial cosmetic surgery.