• Neuscorrectiespecialist neuzen header

ANATOMIE VAN DE NEUS

Poort van onze ademwegen

Om inzicht te krijgen in de complexiteit van een neuscorrectie en de factoren waar wij als neuscorrectie specialist rekening mee moeten houden, is hieronder de anatomie van de neus in grote lijnen beschreven.

De neus is de poort van onze ademwegen. Hier wordt de lucht gefilterd en bevochtigd alvorens hij de longen in komt. In het dak van de neus ligt goed beschermd het reukzintuig. Deze functies zijn dus belangrijk om rekening mee te houden wanneer de vorm van de neus wordt veranderd.

Wanneer we dus de neus verkleinen of versmallen moet dat met de nodige omzichtigheid gebeuren door de chirurg omdat de luchtweg anders te nauw wordt. Vandaar dat de ervaring van de chirurg, en zijn vertrouwdheid met de fysiologie, een belangrijke rol speelt.

Anatomie

Binnenkant neus

Anatomische weergave van de binnenkant van de neus.

De binnenkant van de neus bestaat uit een linker en rechterhelft welke die elkaar gescheiden zijn door het neustussenschot of septum. Het heeft een belangrijke ondersteunende functie voor de neusrug. Het voorste deel van het neustussenschot is gemaakt van dun kraakbeen en het achterste deel van bot. Indien het neustussenschot scheef staat kan dit makkelijk tot ademhalingsproblemen leiden. Andere belangrijke structuren aan de binnenkant van de neus zijn de neusschelpen.

Anatomie

Buitenkant neus

Anatomische weergave van de buitenkant van de neus.

De bovenste 1/3e van de neus (de neusrug) bestaat uit de neusbeenderen of bot. De onderste 2/3e, vanaf halverwege de neusrug t/m de neuspunt, bestaan uit kraakbeenderen. Deze kraakbeenderen zijn zachter (als het bot zou zijn zou dit uitsteeksel te gemakkelijk breken) en vertonen de nodige elasticiteit, maar ook stevigheid om te belemmeren dat de neusvleugels dichtklappen bij inademing.

Zijaanzicht van de neus.

De ideale neus

De vorm en de functie van de neus zijn van elkaar afhankelijk en moeten goed op elkaar afgestemd worden. Daar komt bij dat er niet zoiets bestaat als de ideale neus. De ene neus past veel beter in het ene type gezicht, terwijl de andere weer juist beter bij een ander gezicht past. Wij zullen daar altijd rekening mee houden en dit vooraf uitgebreid bespreken. Soms kan een computersimulatie behulpzaam zijn bij het verschaffen van inzicht in wat het beste bij uw gezicht en profiel past.

Grote of kleine correctie

Wanneer de neusbeenderen betrokken worden in een neuscorrectie dan praten we over een grote neuscorrectie, die onder narcose dient plaats te vinden. De neusbotjes moeten dan immers worden gebroken. Als alleen verandering van de kraakbeentjes gewenst is dan kan een ingreep eventueel onder plaatselijke verdoving plaatsvinden en noemen we het een kleine neuscorrectie.

Tekening van een neuscorrectie.

Wij zijn aangesloten bij:

The European Academy of Facial Plastic Surgery logo
KNO logo
Sir Charles Society logo
The European Academy of Facial Plastic Surgery logo
KNO logo
Sir Charles Society logo
The European Academy of Facial Plastic Surgery logo
KNO logo
Sir Charles Society logo